งานกองพัฒนานักศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Other Link
   
   
   
ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 35,607  คน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.).doc
    ข้อมูลล่าสุด  9 ก.ค. 2556
 
ประวัติส่วนตัวนักศึกษา กยศ. .doc
    ข้อมูลล่าสุด  2 มิ.ย. 2556
 
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัยฯ.doc
    ข้อมูลล่าสุด  2 มิ.ย. 2556
 
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากที่อื่น.doc
    ข้อมูลล่าสุด  2 มิ.ย. 2556
 
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่.doc
    ข้อมูลล่าสุด  2 มิ.ย. 2556
 
แบบประวัตินักศึกษา กยศ.ภาค กศ.บป.(หนังสือรับรองว่าไม่เป็นผู้มีรายได้).doc
    ข้อมูลล่าสุด  2 มิ.ย. 2556
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ 076-211959 ต่อ 1300 , 1311 , 1320 , 1340 หมายเลขโทรสาร 076-226287
หมายเลขมือถือ 081-7190467